2006 Turkey List

  • Post category:Hunting
NameWeightBeardSPursDateAge
DREW SULLIVAN239.515/1629-AprTOM
AMBER KELLEY229.1251.12529-AprTOM
JOSHUA RICE1440.187529-AprJAKE
ZACH ANDERSON143.50.187529-AprJAKE
DYLAN BOISVERT154.50.312529-AprJAKE
KRISTOPHER THAYER1550.12529-AprJAKE
MAT MCCORMACK16.59&60.7529-AprTOM
CURTIS COTE163.1250.37529-AprJAKE
ZAC KEIM19.58.751.187529-AprTOM
ANTHONY CAMPONO19100.62529-AprTOM
CHRISTOPHER HUSTON208.1250.7529-AprTOM
ALEXANDRA WATSON13.752.50.312530-AprJAKE
JESSE BOISVERT15.55.1250.2530-AprJAKE
BILLY BARRETT187.50.87530-AprTOM
MICHAEL GUTHIER20.590.87530-AprTOM
RYAN GOSS20.591.12530-AprTOM
STEVEN GAGNON18.59.25130-AprTOM
LEORNARD TEMPLE 2110.251.18753-MayTOM
ANDREW TEMPLE19.59.5&30.81253-MayTOM
STEVEN ROTHDIENER1990.81253-MayTOM
DAVID SHELTON17.57.750.53-MayTOM
ANTHONY WYNANOS14.54.50.06253-MayJAKE
ROBERT GARLAND16.59.51.06253-MayTOM
JOE DUPONT199.513-MayTOM
GEORGE JOHNSON179.7513-MayTOM
LARRY NAZER15.51013-MayTOM
THOMAS POLAND19.5713-MayTOM
GEORGE CILLEY179.2513-MayTOM
TODD GREGORY154.50.31253-MayJAKE
JONATHAN PALMER15.540.31253-MayJAKE
JERRY CILLEY179.6250.81253-MayTOM
ARMAND PAQUIN  174.6250.31253-MayJAKE
ANTHONY SANTAGATA2210.51.18753-MayTOM
EDWARD THAYER18.590.81253-MayTOM
RICHARD PERKINS199.50.93753-MayTOM
STEVE PARENTEAU185.5&20.53-MayTOM
DAVID DOWLING198.50.93753-MayTOM
JEFFREY WOOD22.5100.8753-MayTOM
BRIAN FALICON1550.31253-MayJAKE
SUSAN NETTLETON19.58.250.8753-MayTOM
ALAN GAGNON208.750.93753-MayTOM
ROBERT GAGNON16.59.7513-MayTOM
MARK LAUSTSEN21.5NONE1.06253-MayTOM
GERALD GUINESSO17.59.513-MayTOM
DAVID BOWERS15.540.31253-MayJAKE
RICHARD PATTEN2191.06253-MayTOM
DARIN LABIER20101.06254-MayTOM
DENNIS MCNERLEY14.54.750.31254-MayJAKE
ROBERT HALLENBERG17100.6254-MayTOM
CLYDE CILLEY208.750.93754-MayTOM
KEVIN MURDOUGH188.750.93754-MayTOM
WILLIAM LULL134.50.3754-MayJAKE
DAVID ROBINS22101.254-MayTOM
ADREW EDWARDS17.58.50.81254-MayTOM
DAVID ATTESI18.58.250.754-MayTOM
GEORGE NAZER18.58.5NONE4-MayTOM
RICHARD WELCH14.54.50.31254-MayJAKE
DANIEL AUCOIN1880.93754-MayTOM
CURT CARR18.58.750.8754-MayTOM
ROBERT GRAHAM19101.06254-MayTOM
BARRY WOOD178.250.8754-MayTOM
BRIAN TRICKETT12.54.250.254-MayJAKE
ROBERT NEVINS199.251.06254-MayTOM
DAVID SABALL209.3750.8754-MayTOM
BRYAN CLARK18.59.25&314-MayTOM
DONALD BOISVERT1990.754-MayTOM
MICHAEL ULRICH  134.250.18754-MayJAKE
WILLIAM GOSS20.58.50.8754-MayTOM
DAVID LADD199.750.754-MayTOM
BRIAN GAFFNEY152.750.31254-MayJAKE
GARY REMILLARD20.5914-MayTOM
BRIAN VAILLANCOURT20.591.254-MayTOM
MARC BOISVERT134.250.31255-MayJAKE
DOUGLAS NETTLETON208.750.93755-MayTOM
BRUCE KING1580.755-MayTOM
CHRIS MCGUIRE1990.755-MayTOM
PETER CORSON16.59.250.6255-MayTOM
DANIEL BOISVERT20.59.750.755-MayTOM
PHILIP FOSKITT1780.755-MayTOM
PETER FOSKITT199.250.8755-MayTOM
RICHARD CLIFFOR12.53.750.06255-MayJAKE
RICHARD CALLAHAN20.58.250.8755-MayTOM
THOMAS STAPLES218.75&215-MayTOM
PAUL MCLAUGHLIN1570.3755-MayTOM
DAVE SEYMOUR SR. 198.750.8755-MayTOM
BRUCE BARRETT208.7516-MayTOM
BENJAMIN SMITH133.750.18756-MayJAKE
ROBERT WINTERS17.58.50.756-MayTOM
RICHARD INMAN16.530.3756-MayJAKE
MICHAEL APPLEGATE14.53.50.3756-MayJAKE
NED GIRARD18.57.250.756-MayTOM
ALFRED KELLEY1990.8756-MayTOM
GEORGE HINMAN18.590.8756-MayTOM
ALAN KELLEY1890.756-MayTOM
TOMAS CHASE191016-MayTOM
PAUL LAMY20.510.251.06256-MayTOM
DONALD GOSS1910.51.06256-MayTOM
STEPHEN GILMAN15.53.250.43756-MayJAKE
MICHAEL COLBY208.8750.8757-MayTOM
PETER BEARD17.5101.06257-MayTOM
DOUG HALL1650.31257-MayJAKE
BRIAN CORSON145.250.31257-MayJAKE
DAVID LECLAIR144.31250.18757-MayJAKE
CHRISTOPHER GRAY 1340.3757-MayJAKE
JEFFREY VALE13.510.31257-MayJAKE
LIA KELLEY13.54.250.257-MayJAKE
DAVID SEYMOUR19.759.50.757-MayTOM
COLIN DUGGAN14.590.757-MayTOM
MICHAEL SOKOLOW17100.6257-MayTOM
PAUL GEORGE20.58.50.8757-MayTOM
GLEN CHARETTE13.53.750.257-MayJAKE
TYEL SPRING1660.31257-MayJAKE
BRIAN COLE1330.1258-MayJAKE
KEITH MURDOUGH14.58.250.758-MayTOM
THOMAS CHASE188.50.8759-MayTOM
JOHN SILVA 1430.1259-MayJAKE
MICHAEL RACINE219.250.759-MayTOM
WILLIAM MCKONE16.58.50.759-MayTOM
CHARLES HARTLEY19.58.51.06259-MayTOM
DAVID NAULT 1590.759-MayTOM
WALTER SIMONDS177.7519-MayTOM
JEREMY NETTLETON189.750.8759-MayTOM
JESSE COLBY19.510.5110-MayTOM
BRYANT WHEELER199.50.62511-MayTOM
SCOTT WOOD2090.62511-MayTOM
WILLIAM CLARK20100.7511-MayTOM
MICHAEL HANNON1890.7511-MayTOM
ARMAND GAUTHIER14.53.750.12511-MayJAKE
DONALD EMERY1990.937512-MayTOM
DAN WALSH18.581.12512-MayTOM
BENJAMIN HOEFS13.530.437512-MayJAKE
DENTON DEARBORN19.58.750.87513-MayTOM
LOUIS INDONSIS169.25113-MayTOM
TIMOTHY WUNDERLICH16.590.62515-MayTOM
ROBERT OSTERTAG19.510.250.7517-MayTOM
RYAN ELLIOT17.590.62517-MayTOM
WILLIAM HAMPTON14.5100.87517-MayTOM
SHAWN STONE15.59.25117-MayTOM
FRANK DIGWEED1670.7517-MayTOM
SHANE LULL1780.7517-MayTOM
BRIAN LEFRANCOIS16.57.1250.7517-MayTOM
JIM MORSE2031.187517-MayTOM
DENIS CHAREST17.59.50.62517-MayTOM
RICHARD DEFELICE144.75.437518-MayJAKE
GREGORY AUCOIN20.58.751.062519-MayTOM
LUTHER DRAKE219.25119-MayTOM
SCOTT WYNOTT154.25.37520-MayJAKE
RICHARD TEETEY2010.5.87520-MayTOM
JORDAN FOURNIER19.510.251.062520-MayTOM
CRAIG NICHOLS13.53.75.437520-MayJAKE
WILFRED HUNDSON18.58.75120-MayTOM
TIM WILSON15.59.812520-MayTOM
MICHAEL GATH189.25.937521-MayTOM
PETER ST.JAMES189.25121-MayTOM
JASON AMMANN18.59.5.937521-MayTOM
WALLY WOOD135.37521-MayJAKE
TYLER WOOD12.53.5.312521-MayJAKE
TROY COREY19.58.75121-MayTOM
CHARLOTTE SHEDD144.25.7522-MayJAKE
ELI WILSON159.5.937522-MayTOM
DONALD GIBSON142.87523-MayTOM
STEVE BYFIELD18.58.937523-MayTOM
WALT MORSE189.25.87524-MayTOM
DWIGHT POLAND20.59.75125-MayTOM
SCOTT COOKMAN189.25.87525-MayTOM
ROBERT BOWERS1910.87526-MayTOM
WILLIAM WALKER18.59&6.51.062526-MayTOM
DICK HAYS19.510.87526-MayTOM
LOUIS JONES168.75.7528-MayTOM
DAVID RICE209.125128-MayTOM
DANIEL WILKENS12.53.5.2528-MayJAKE
MIKE IADONISI187.7528-MayTOM
MARK POLAND189.75.937531-MayTOM

44 JAKES

129 TOMS